Alt om integration

Få aktuel viden og inspiration til dit arbejde med integration af flygtninge og indvandrere. Dansk Flygtningehjælps eksperter tilbyder rådgivning, materialer, kurser og konferencer for alle fagfolk.

Borgerrettede ydelser

Altomintegration.dk leverer viden og redskaber til fagfolk, der arbejder professionelt med integration af flygtninge og indvandrere. Ønsker du at se, hvordan vi kan hjælpe med effektive indsatser for konkrete borgere, kan du via linket nedenfor gå til Integrationsnets og Lærdansk hjemmesider. Integrationsnet og Lærdansk er en del af Dansk Flygtningehjælp og tilbyder løsninger til landets kommuner indenfor sprog, læring, Børn & Familie samt Beskæftigelse.

www.integrationsnet.dkwww.laerdansk.dk

Sådan understøtter du minoritetsetniske elever i skolen

Kolding | 4. november 2019

Dette fyraftensmøde henvender sig til lærere og pædagoger i folkeskolen

Mere om arrangementet

 

Konsulentydelser

Dansk Flygtningehjælps eksperter hjælper dig videre, når du har brug for et godt råd om flygtninge og integration.

Se alle

Konsulenterne fra Dansk Flygtningehjælp holder sig konstant ajour med den nyeste, praksisbaserede viden om arbejdet med flygtninge.

Når du kontakter Dansk Flygtningehjælp, får du en nøgtern rådgivning, som altid er seriøs og solidt funderet i praksis.

Gratis rådgivning om udsatte flygtninge

Hvis du i dit arbejde møder flygtninge med traumer eller andre udsatte flygtninge, kan du få gratis rådgivning hos Center for Udsatte Flygtninge. Rådgivningen er målrettet fagpersoner, men er åben for alle. Vi hjælper dig med svar på de spørgsmål, du møder i din daglige kontakt med udsatte flygtninge.

Grundkursus for frivillige i integrationslovgivningen

Hvilke aktuelle lovændringer, bør frivillige have kendskab til? Lovgivningen på udlændingeområdet er stor og kompleks. På dette kursus gives en introduktion til den del af lovgivningen, som er relevant for frivillige at kende til.

Arrangementer

Kurser, konferencer og webinarer giver dig aktuel og relevant viden og inspiration til dit arbejde med flygtninge.

Se alle

Sådan understøtter du minoritetsetniske elever i skolen

Dette fyraftensmøde henvender sig til lærere og pædagoger i folkeskolen

Håndtering af midlertidighed

Dette kursus er til dig, der i dit arbejde skal informere borgere om repatriering eller møder borgere, som har svært ved at se perspektivet i integration, hvis ikke de kan blive i Danmark. Det kan også være du som lærer, pædagog, sundhedsperson eller familiekonsulent oplever borgere og børn, som er bekymrede for om de bliver sendt hjem? Få viden om lovgivning, inspiration til at inkorporere noget positivt i samtalen, forklaring på hvor vigtig integrationen stadig er og gå hjem med redskaber.

Dansk Flygtningehjælps arrangementer er også en mulighed for at møde andre fagprofessionelle, der arbejder med integrationsopgaver.

Når du deltager i et kursus eller en konference hos Dansk Flygtningehjælp, får du ikke bare ny viden, men også et netværk af fagprofessionelle, der arbejder med nogle af de samme udfordringer som dig.

Publikationer

Download gratis hæfter, håndbøger med mere med effektive værktøjer til dit arbejde med integration.

Se alle

Dansk Flygtningehjælp udgiver løbende materialer med let tilgængelige metoder til arbejdet med flygtninge og integration. De fleste materialer er endda gratis.

Den med paragrafferne - lovgivningshåndbog

Center for Udsatte Flygtninge og Integrationsnet har udgivet en håndbog om aktuelle regler vedrørende flygtninge, familiesammenførte og indvandrere med behov for støtte. Lovgivningen på området er omfattende og kompleks, og den bliver løbende ændret. Det er derfor væsentligt at kende de aktuelle paragraffer for at kunne etablere det bedst mulige tilbud inden for lovgivningens rammer.

Metodehåndbog om I-NET

I-NET er en behandlingsmetode udviklet til arbejdet med flygtningefamilier med traumer. I-NET er baseret på Narrativ EksponeringsTerapi.

Ambitionen med vores håndbøger og andre publikationer er at give fagprofessionelle, der arbejder med integration og flygtninge, nogle troværdige fakta og nogle håndgribelige værktøjer.