Konsulentydelser

Dansk Flygtningehjælps konsulenter er eksperter i integration og hjælper dig videre, når du har brug for et godt råd om integration af flygtninge og familiesammenførte. Rådgivningen omfatter emner som frivillige, traumer, sprog, lovgivning med mere.

Oplæg og kurser om udsatte og traumatiserede flygtninge

 • oplæg
 • kurser
 • traumer
 • udsatte

Center for Udsatte Flygtninge er eksperter i flygtninges psykosociale situation. Bestil et skræddersyet oplæg eller kursus for nyeste viden og redskaber til arbejdet med udsatte flygtninge og flygtnin…

Gratis rådgivning om udsatte flygtninge

 • gratis
 • rådgivning
 • udsatte
 • traumer

Hvis du i dit arbejde møder flygtninge med traumer eller andre udsatte flygtninge, kan du få gratis rådgivning hos Center for Udsatte Flygtninge. Rådgivningen er målrettet fagpersoner, men er åben for…

Evaluering og analyse

 • evaluering
 • analyse
 • kvantitativ
 • kvalitativ

Har du brug for viden om din indsats eller målgruppe? Så kontakt Center for Udsatte Flygtninge, der udarbejder kvantitative og kvalitative analyser, evalueringer og kortlægninger vedrørende flygtninge…

Få en sprogmakkerordning på din arbejdsplads

 • dansk
 • oplæg
 • kommunikation
 • andetsprog

Har du talt dansk med din internationale kollega i dag? På mange internationale arbejdspladser foregår selv helt enkle hverdagssamtaler på engelsk, også selvom samtalerne sagtens kunne være på dansk.…

Trænger din arbejdsplads til en sprogpolitik?

 • dansk
 • andetsprog
 • arbejde
 • sprogpolitik
 • uddannelse

Er I enige om hvilke sprog, I taler i skolen eller på arbejde og hvornår? Hvornår taler man fx dansk og hvornår taler man et andet sprog? Er skriftlig kommunikation altid på dansk eller på flere sprog…

Når sproget er en barriere

 • kursus
 • andetsprog
 • dansk
 • borgere
 • kommunikation

Hvad gør man, når sproget er en barriere for at en ansat fungerer godt på en arbejdsplads, eller når sproget er en barriere for, at tosprogede elever lærer noget i skolen? Hvad gør man, når sproget s…

Kollegial supervision i den frivillige indsats

 • frivillige
 • kurser

Hvordan kan frivillige give den bedst mulige støtte til flygtninge og samtidig passe på sig selv og sine frivillige kolleger?

Flygtninge med traumer og den frivillige støtte

 • frivillige
 • kursus
 • traumer

Hvad er traumer og hvordan kan frivillige være en afgørende støtte for flygtninge med traumer?

Dilemmaer i den frivillige indsats for flygtninge

 • frivillige
 • kursus

En frivillig er i kontakt med en syrisk mand. Han fortæller, at han har fået afslag på at få forlænget sin opholdstilladelse. Han har fået besked om, at han skal forlade Danmark om to uger. Selv mener…

Kursus for frivillige i integrationslovgivningen

 • frivillige
 • lovgivning
 • kursus

Lovgivningen på integrations- og udlændingeområdet er stor, kompleks og ændres løbende. Det er krævende at holde sig opdateret for de fleste. På dette kursus gives en introduktion til den del af lovgi…

Forældre i dansk kontekst

 • Opdragelse
 • kursus
 • teenager

Forældre som kommer til Danmark oplever ofte usikkerhed, i forhold til den forskel der kan være, på at opdrage børn og teenagere i Danmark og andre steder i verden. Samtidig har nogle familier oplevel…

Beskæftigelsesindsatser - gratis temadag Rudersdals Kommune

 • temadag
 • beskæftigelsesindsatser
 • flygtninge
 • business training

Beskæftigelsesindsatser for udsatte og traumatiserede flygtninge. Rudersdal Kommune og Business Training er værter for en dag med formidling og diskussion af effektive metoder i det beskæftigelsesrett…