Kurser, konferencer og webinarer

Dansk Flygtningehjælp arrangerer kurser, konferencer og webinarer, hvor du får aktuel viden og inspiration til dit arbejde med integration af flygtninge og familiesammenførte. Til vores arrangementer vil du få mulighed for at møde andre fagfolk, der arbejder med nogle af de samme udfordringer som dig. Se tilmelding på det arrangement. Kontaktperson Mette Fenger: mette.fenger@drc.ngo / 6029 9573

Webinar-video om arbejdet med kvindelige flygtninge

15 apr 2020

Andelen af kvindelige flygtninge i beskæftigelse er markant lavere end andelen af mandlige flygtninge. Det er en af grundene til, at køn og ligestilling har været et centralt tema i integrationsindsat…

Webinar: Corona og sygdomsopfattelser

23 sep 2020

Covid-19, sundhed og sygdomsopfattelser blandt etniske minoriteter Der har i den sidste tid været skrevet en del om, at etniske minoriteter i en række vestlige lande er overrepræsenterede blandt de…

Webinar: Traumer kan give uregulerede nervesystemer!

08 okt 2020

Hvis du i dit arbejde møder mennesker, som er eller kan være traumatiserede, kan dette webinar give dig viden om traumer, hvilke symptomer og reaktioner du kan holde øje med. Du vil også få enkle reds…

Webinar: Traumer kan give uregulerede nervesystemer

20 okt 2020

Hvis du i dit arbejde møder mennesker, som er eller kan være traumatiserede, kan dette webinar give dig viden om traumer, hvilke symptomer og reaktioner du kan holde øje med. Du vil også få enkle reds…

Konference: Ligestilling blandt etniske minoriteter

26 okt 2020

Odense

Konferencen sætter følgende spørgsmål til debat: Hvem har ansvar for at fremme ligestilling og hvordan? Kan man påvirke normer, når der ikke er tale om lovbrud og er det i orden at blande sig i fami…