Webinarer

Dansk Flygtningehjælp arrangerer i øjeblikket webinarer, hvor du får aktuel viden og inspiration til dit arbejde med integration af flygtninge og familiesammenførte. På nogle webinarer vil du få mulighed for at møde andre fagfolk, der arbejder med nogle af de samme udfordringer som dig. Se tilmelding på det enkelte webinar. Kontaktperson Mette Fenger: mette.fenger@drc.ngo / 6029 9573

Webinar-video om arbejdet med kvindelige flygtninge

15 apr 2020

Andelen af kvindelige flygtninge i beskæftigelse er markant lavere end andelen af mandlige flygtninge. Det er en af grundene til, at køn og ligestilling har været et centralt tema i integrationsindsat…

Webinar: Corona og sygdomsopfattelser

08 jun 2020

Corona og sygdomsopfattelser blandt etniske minoriteter. Dansk Flygtningehjælp og Als Research har siden starten af april haft hjemmeside, hotline og chat på 25 sprog, hvor man kan få svar på spørgsmå…

Webinar: Narrative samtaler

08 jun 2020

Her er noget for dig, som gerne vil have et kig ind i den narrative metodes samtaleformer. I en vekselvirkning mellem teori og øvelser får du redskaber til at arbejde med narrative vinkler i dit arb…

Webinar: Sekundær traumatisering - Pas på dig selv!

08 jun 2020

Når du i dit professionelle virke, arbejder med mennesker, som er påvirket af traumer, har PTSD, eller på anden måde har en svær livssituation, så er der en risiko for at du kan blive slidt og ”smitte…

Webinar: Grundlæggende viden om traumer

09 jun 2020

Mennesker som har været på flugt, kan udvikle traumer. Det kan få stor indflydelse på deres liv og livskvalitet. De kan udvikle stor indre uro eller det modsatte, en dissociativ adfærd. Hvis du i…

Webinar: Narrative samtaler

16 jun 2020

Her er noget for dig, som gerne vil have et kig ind i den narrative metodes samtaleformer. I en vekselvirkning mellem teori og øvelser får du redskaber til at arbejde med narrative vinkler i dit arb…

Webinar: Sekundær traumatisering - Pas på dig selv!

16 jun 2020

Når du i dit professionelle virke, arbejder med mennesker, som er påvirket af traumer, har PTSD, eller på anden måde har en svær livssituation, så er der en risiko for at du kan blive slidt og ”smitte…

Webinar: Narrative samtaler

17 jun 2020

Her er noget for dig, som gerne vil have et kig ind i den narrative metodes samtaleformer. I en vekselvirkning mellem teori og øvelser får du redskaber til at arbejde med narrative vinkler i dit arb…

Webinar: Traumer kan give uregulerede nervesystemer!

22 jun 2020

Hvis du i dit arbejde møder mennesker, som er eller kan være traumatiserede, kan dette webinar give dig viden om traumer, hvilke symptomer og reaktioner du kan holde øje med. Du vil også få enkle reds…

Konference: Ligestilling blandt etniske minoriteter

26 okt 2020

Odense

Konferencen sætter følgende spørgsmål til debat: Hvem har ansvar for at fremme ligestilling og hvordan? Kan man påvirke normer, når der ikke er tale om lovbrud og er det i orden at blande sig i fami…