Synlighed på etniske minoriteter med handicap

Et handicap er ikke nødvendigvis synligt og det kan kræve, at man stiller skarpt for at være opmærksom på signalerne. Sprog- og kulturbarriere kan overskygge den egentlig årsag til de udfordringer borgerne har som følge af deres handicap. Der er tilfælde, hvor borgeren end ikke har viden om egen funktionsnedsættelse, samt hvad der findes af hjælpetekniske muligheder. Alle oplæg tegnsprogstolkes.

Baggrund

Seminaret henvender sig til fagpersoner som i deres arbejde kan møde borgere med anden etnisk baggrund som samtidig har et handicap.
Seminariet er et samarbejde mellem Castberggaard og Dansk Flygtningehjælp.

Tid og sted

04 dec 2019

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tilmelding

Pris: 850 kroner per person

Start tilmelding

På scenen

Program

09.00 – 09.30  Ankomst, morgenmad og tjek ind

09.30 – 09.50  Velkommen v. Castberggaard og Dansk Flygtningehjælp

09.50 – 10.20  Hørescreening af flygtninge på dansk sprogcenter v. Joakim Fruerlund

10.20 – 10.40  Undervisning til flygtninge uden sprog v. Ditte Louise Seibert

10.40 – 10.55  Pause

10.55 – 11.15  Støtte og rådgivning til døve flygtninge v. Maiken Vingum Vestergaard

11.15 – 12.15  Demens blandt indvandrere i Danmark v. Rune Nielsen

12.15 – 13.15  Frokost

13.15 – 14.00  Beskæftigelsesindsats blandt synshandicappede borgere med anden etnisk baggrund end dansk v. Tina Olsen

14.00 – 14.15  Kaffe og kage

14.15 – 15.00  Etnicitet og udviklingshæmning om dobbelt minoritet v. Vibe Larsen

15.00 – 15.30  Opsamling og afslutning v. Mette Fenger

Hent programmet