Effekter af lave ydelser til flygtninge

Version maj 2019

Hvad ved vi om effekterne af den lave integrationsydelse? Dette temanotat - udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge - sammenfatter den seneste viden og forskning om effekter af lave ydelser til flygtninge. Undersøgelser viser en begrænset positiv beskæftigelsesmæssig effekt på kort sigt, ingen beskæftigelsesmæssig effekt på længere sigt samt en række negative psykosociale og socioøkonomiske effekter på kort såvel som lang sigt.

Download

Notat om effekter af lave ydelser til flygtninge